• Credits: Unsplash // Avinash Kumar

Natuurlijke Verversing - Creativiteit ruimte geven in organisaties

Productontwikkeling, vernieuwen, verbeteren, innoveren; het staat hoog op de agenda. Maar van voornemen naar inbedding in de organisatie is lastig; andere zaken moeten eerst, hoe weten we waarop we moeten inspelen, zit de klant er wel op te wachten, verdienen we het wel terug, wie zegt dat het ons iets oplevert?

In samenwerking met Seizoen Vijf maken we 'Natuurlijke Verversing' programma waardoor vernieuwing en verbetering een logisch én leuk onderdeel van jouw business wordt.

Het programma bestaat uit drie onderdelen, een sparringssesssie en een begeleidingstraject. Je kunt het programma in z’n geheel volgen of alleen de losse onderdelen. De thema’s van de masterclasses zijn:

LET OP: Tijden en data kunnen wijzigen door aanpassing in corona maatregelen. Dit doen we in overleg/ n.a.v. voorkeuren van deelnemers.

Deel 1. Strategische afbakening – 18 februari en 4 maart 2021 // 20:00-21:30
De eerste deel gaat over de noodzaak van vernieuwing; wat brengt het en waarom is het belangrijk voor de organisatie en haar mensen. Het geeft je handvatten om je collega’s mee te krijgen om vernieuwing in te bedden in de organisatie inrichting. Daarnaast leer je om om vanuit de visie en missie kaders en richtlijnen te formuleren die richting geven aan de vernieuwing.

Om een idee te krijgen van zo’n masterclass; bekijk dan deze impressie van een workshop die wij voor de corona-lockdown op open inschrijving organiseerden.Deel 2. Creativiteit ontwikkelen – 11 en 18 maart 2021 // 20:00-21:30
De tweede serie masterclasses gaat over het stimuleren, genereren en delen van ideeën voor vernieuwing. Je leert hoe je de creativiteit kunt aanwakkeren afgestemd op de talenten die je in huis hebt. We belichten de emotionele en functionele aspecten voor het ontwikkelen van creativiteit; het creëren van een cultuur en houding waardoor iedereen binnen de organisatie mee doet en het inrichten van processen om de ideeën op te halen, te toetsen en te belonen.

deel 3. Creativiteit benutten – 25 maart en 1 april 2021
Dit onderdeel gaat over het inrichten van innovatieprocessen om van idee naar waardepropositie-ontwerp naar prototype, naar product te gaan. Er zal aandacht worden besteed aan de voorwaarden; resources, monitoring, co-creatie, zichtbaarheid van de voortgang en hoe je dit organiseert.

Advies & begeleiding
In de sparringsessie onderzoeken we samen waar de organisatie nu staat en waar de eerste verbeterpunten zitten. Je kunt daar vervolgens zelf mee aan de slag, maar je kunt ons ook vragen je daarbij te helpen. De sparringsessie is dan de briefing op basis waarvan wij een voorstel voor het begeleiden van de implementatie kunnen doen.

Tijden & Tarieven
De masterclasses zijn online en interactief van 9.30 tot 12.00 uur.
De kosten van één masterclass is € 225. Volg je ze alle drie dan kosten dit slechts € 450.
Een sparringsessie van 2,5 uur is één op één sessie over jouw situatie en kost los € 300. Als je de masterclasses hebt gevolgd kost deze slechts € 150. En helemaal niets als we daarna besluiten om samen de implementatie op te pakken.

Wil je alvast een voorproefje?
Download hier de Ideeëngenerator

AANMELDEN en MEER INFO op de site van Seizoen Vijf